Image

Bil Kategori Keterangan Barang Kawalan Jumlah
1 Forklift Forklift yang digunakan di dalam gudang dan tidak dapat mengisi minyak di stesen minyak kerana tidak berdaftar dengan Jabatan Pengangkutan Jalan Diesel dan Petrol Tidak melebihi 50 liter / sehari pembelian
2 Pertanian / Penternakan Petani, penternak, pesawah yang mengusahakan kebun, sawah dan penternakan secara kecil-kecilan serta mendapat surat pengesahan dari agensi yang berkaitan. Diesel dan Petrol Tidak melebihi 200 liter / sehari pembelian
3 Pengusaha Industri Makanan Memproses makanan dan minuman Diesel dan Petrol Tidak melebihi 100 liter / sehari pembelian
4 Pengangkutan Air Pengangkutan persendirian, pelancongan dan sukan air berskala kecil Diesel dan Petrol
  1. Tidak melebihi 100 liter / sehari pembelian
  2. Tidak melebihi 200 liter sehari pembelian bagi jarak perjalanan ke pemborong berlesen melebihi 30 km (Pembelian hanya dibenarkan kepada petrol dan diesel tidak bersubsidi sahaja
5 Penempatan Penduduk di Kawasan Pedalaman dan Pulau Kediaman penduduk di kawasan pedalaman seperti rumah panjang, perkampungan orang asli atau kawasan pulau yang jarak dengan stesen minyak berhampiran melebihi 100 kilometer Diesel dan Petrol

Tidak melebihi 500 liter / seminggu pembelian

6 Rekreasi Air Aktiviti riadah melibatkan kawasan perairan seperti aktiviti memancing ikan, permainan air dan aktiviti riadah di kawasan perairan Diesel dan Petrol Tidak melebihi 50 liter / sehari pembelian
7 Bantuan Kecemasan Misi menyelamat mangsa (kemalangan/ hilang/kecelakaan), kawalan penyakit berjangkit, bantuan bencana alam, bantuan sokongan program utama negara seperti Pilihanraya Diesel dan Petrol Tidak melebihi 500 liter / seminggu pembelian